Är Kratom lagligt i Sverige?

Ja, i Sverige är Kratom lagligt. Växten Kratom (Mitragyna Speciosa) är laglig att både köpa och inneha i Sverige. Låt oss gräva djupare i detta tillsammans. I Förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor1 är Kratom inte listad, däremot är det aktiva ämnet mitragynin listad i Förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika2 som är […]